Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Miền
Email: mn.hq.ntmien@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Hoàng Quế- Đông Triều - Quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường MN Hoàng Quế
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Chuyên môn: Phụ trách chuyên môn Nhà trẻ
Thống kê:  Tổng số bài: 3       Đã duyệt: 3       Tổng điểm: 14

Giới thiệu: Năm vào ngành: 1999


  • Tài liệu đã duyệt