Lời giới thiệu và hình ảnh về nhà trường 

Trường mầm non Hồng Thái Đông Thuộc xã Hồng Thái Đông Thị xã Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh.Trên mảnh đất giàu truyền thống anh dũng kiên cường với phong cảnh sơn thuỷ hữu tình …. Nhà trường đã góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp trồng người. Là nền móng đầu tiên đào tạo ra chủ nhân tương lai của đất nước.