Tuyển sinh đầu cấp

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG
Năm học 2021-2022

Chỉ tiêu tuyển sinh:
- Tuyển sinh trẻ từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi (trẻ sinh năm 2016 đến 2020) - Năm học 2021-2022 nhà trường tuyển sinh 411 trẻ. - Chỉ tiêu cụ thể: +Trường MN Hồng Thái Đông: Tổng số trẻ 411. 1. Nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi 3 nhóm: 66 trẻ 2. Mẫu giáo 3 tuổi 3 lớp: 83 trẻ 4. Mẫu giáo 4 tuổi 4 lớp: 120 trẻ 5. Mẫu giáo 5 tuổi 5 lớp: 142 trẻ + Cơ sở tư thục Mẹ và Bé: 45 trẻ. + Cơ sở tư thục Măng Non: 40 trẻ.
Hướng dẫn tuyển sinh:
+ Thông báo tuyển sinh trên trang Website của nhà trường, trên loa đài phát thanh của các thôn trên địa bàn xã. - Thời gian tuyển sinh: 12/8/2021 - Thời gian đón trẻ: 12/8/2021 + Hồ sơ trẻ gồm có: - Đơn xin nhập học - Giấy kê khai thông tin cá nhân - Bản sao giấy khai sinh - Sổ hộ khẩu phô tô - Giấy chứng nhận hộ gia đình chính sách (hộ nghèo, cận nghèo, .... nếu có)
Tuyến tuyển sinh:
- Tuyển sinh trẻ ở các thôn trên địa bàn xã, - Trẻ ở nơi khác có độ tuổi từ nhà trẻ đến mẫu giáo cư trú trên địa bàn xã
Điều kiện tuyển sinh:
- Là trẻ em sinh năm 2016 đến năm 2020 (Có đầy đủ hồ sơ theo quy định)
Hướng dẫn sau đăng ký:
- Phụ huynh nộp hồ sơ tại phòng hành chính của nhà trường - BGH nhà trường căn cứ vào số lượng và điều kiện tuyển sinh để phân lớp.
Tin mới nhất