ảnh tốp ca
bannerup3_700
múa món quà tặng cô.jpg
Tập thể.jpg
VN1.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Công khai tài chính ngày 21 tháng 10 năm 2021

Tổng số học sinh đến trường: 340 trẻ
Tổng số trẻ báo ăn: 340x17.000=5.780.000 đồng.
Tổng chi ăn trong ngày: 5.780.000 đồng
Tồn: 0.


Lịch công tác
Hôm nay: Thứ ba, ngày 24 / 05 / 2022

Cảnh quan, môi trường học đường

Công khai tài chính ngày 21 tháng 10 năm 2021 

Tổng số học sinh đến trường: 340 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 340x17.000=5.780.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 5.780.000 đồng Tồn: 0.

Tài nguyên