ảnh tốp ca
bannerup3_700
múa món quà tặng cô.jpg
Tập thể.jpg
VN1.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Công khai tài chính ngày 13 tháng 4 năm 2021

Tổng số trẻ đi học trong ngày: 366 trẻ.
Số trẻ báo ăn: 366 x 17.000 = 6.222.000 đồng
Tổng chi ăn trong ngày:6.222.000 đồng
Tồn: 0 đồng


Lịch công tác
Hôm nay: Thứ tư, ngày 20 / 10 / 2021

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên