1
bannerup3_700
Tập thể.jpg
VN KG
VN kg-1
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

công khai tài chính ngày 01/12/2022

Tổng số học sinh đến trường: 329 trẻ
Tổng số trẻ báo ăn: 329 x 20.000=6.580.000 đồng.
Tổng chi ăn trong ngày: 6.580.000 đồng.
Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ


Lịch công tác
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 04 / 12 / 2022

Cảnh quan, môi trường học đường

công khai tài chính ngày 01/12/2022 

Tổng số học sinh đến trường: 329 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 329 x 20.000=6.580.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 6.580.000 đồng. Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ

Tài nguyên