Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Email: mn.htd.nttha@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Trường MN Hồng Thái Đông Thị xã Đông Triều - QN
Website:
Đơn vị: Trường MN Hồng Thái Đông
Chức vụ: Giáo viên. TTCM
Chuyên môn: Giáo viên 5 tuổi
Thống kê:  Tổng số bài: 91       Đã duyệt: 91       Tổng điểm: 164

Giới thiệu: Vào ngành năm 2003


  • Tài liệu đã duyệt