Xuất bản thông tin

Chùm ảnh ngày 20/11

Chùm ảnh ngày 20/11


 

 

Đ/c Trương Thị Huệ đại diện Hội phụ huynh tặng hoa chúc mừng 

 Đại diện phụ huynh tặng quà chúc mừng

Đ/c Nguyễn Thị Tẹo nhận hoa chúc mừng và nói lời cảm ơn 

CB, GV, NV nhà trường chup ảnh kỷ niệm

                                                             CTV: Lưu Thị Luyên