Pupil Information

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG
Năm học 2018 - 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh:
- Tuyển sinh trẻ từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi (trẻ sinh năm 2013 đến 2018) - Năm học 2018 2018 - 2019 nhà trường tuyển sinh 405 trẻ. - Chỉ tiêu cụ thể: +Trường MN Hồng Thái Đông: 1. Nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi 3 nhóm: 65 trẻ 2. Mẫu giáo 3 tuổi 3 lớp: 75 trẻ 4. Mẫu giáo 4 tuổi 4 lớp: 115 trẻ 5. Mẫu giáo 5 tuổi 5 lớp: 150 trẻ + Cơ sở tư thục Mẹ và Bé 1. Nhóm trẻ: 10 trẻ 2. Mẫu giáo 4-5 tuổi: 33 3. Mẫu giáo 5 tuổi: 17
Hướng dẫn tuyển sinh:
+ Thông báo tuyển sinh trên trang Website của nhà trường, trên loa đài phát thanh của các thôn trên địa bàn xã. +Hồ sơ trẻ gồm có: - Đơn xin nhập học - Giấy kê khai thông tin cá nhân - Bản sao giấy khai sinh - Giấy chứng nhận hộ gia đình chính sách (hộ nghèo, cận nghèo, .... nếu có)
Tuyến tuyển sinh:
- Tuyển sinh trẻ ở các thôn trên địa bàn xã, -Trẻ ở nơi khác có độ tuổi từ nhà trẻ đến mẫu giáo cư trú trên địa bàn xã
Điều kiện tuyển sinh:
- Là trẻ em sinh năm 2013 đến năm 2018 (Có đầy đủ hồ sơ theo quy định)
Hướng dẫn sau đăng ký:
- Phụ huynh nộp hồ sơ tại phòng hành chính của nhà trường - BGH nhà trường căn cứ vào số lượng và điều kiện tuyển sinh để phân lớp
Tin mới nhất