Web Content Display

Thực đơn tháng 7/2018


PHÒNG GD &ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

 
 

Số: 13 /TĐ -TrMN

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Hồng Thái Đông, ngày 28 tháng 6 năm 2018

 

THỰC ĐƠN- THÁNG 07 NĂM 2018

 

    Tuần

Thứ ngày

Bữa chính

Bữa phụ

 

 

 

  I

Thứ 2.2

Thứ 3.3

Thứ 4.4

Thứ 5.5

Thứ 6.6

Thứ 7.7

 

Cơm -Tôm thịt rim cà chua - Canh tép nấu bầu

Cơm -Thịt đậu rim cà chua – Canh bí đỏ linh xương

Cơm - Trứng đúc thịt – Canh khoai sọ linh xương

Cơm -Thịt đậu rim cà chua – Canh bí đỏ linh xương

Cơm - Cơm -Tôm thịt rim cà chua - Canh tép nấu bầu

Cơm - Giò lụa rim cà chua - Canh cua rau đay, mùng tơi

 

 Cháo xương, nấm hương

Mì xương

Sữa đậu, bánh mì

Mì xương

 Cháo xương, nấm hương

Chè đỗ đen

 

 

 

  II

Thứ 2.9

Thứ 3.10

Thứ 4.11

Thứ 5.12

Thứ 6.13

Thứ 7.14

Cơm - Thịt đậu rim cà chua – Canh bí đỏ linh xương

Cơm -Trứng đúc thịt - Canh khoai sọ linh xương

Cơm - Giò lụa rim cà chua – Canh cua rau đay mùng tơi

Cơm -Tôm thịt rim cà chua - Canh tép nấu bầu

Cơm - Trứng đúc thịt - Canh khoai sọ linh xương

Cơm - Thịt kho tầu -  Canh cua rau đay mùng tơi

Mì xương

Sữa đậu, bánh mì

chè đỗ đen

Cháo xương, nấm hương

Sữa đậu, bánh mì

Cháo xương, bí đỏ

 

   III

Thứ 2.16

Thứ 3.17

Thứ 4.18

Thứ 5.19

Thứ 6.20

Thứ 7.21

Cơm -Tôm thịt rim cà chua - Canh tép nấu bầu

Cơm -Thịt đậu rim cà chua – Canh bí đỏ linh xương

Cơm - Trứng đúc thịt – Canh khoai sọ linh xương

Cơm -Thịt đậu rim cà chua – Canh bí đỏ linh xương

Cơm - Cơm -Tôm thịt rim cà chua - Canh tép nấu bầu

Cơm - Giò lụa rim cà chua - Canh cua rau đay, mùng tơi

Cháo xương, nấm hương

Mì xương

Sữa đậu, bánh mì

Mì xương

 Cháo xương, nấm hương

Chè đỗ đen

 

 

  IV

Thứ 2.23

Thứ 3.24

Thứ 4.25

Thứ 5.26

Thứ 6.27

Thứ 7.28

 

Cơm - Thịt đậu rim cà chua – Canh bí đỏ linh xương

Cơm -Trứng đúc thịt - Canh khoai sọ linh xương

Cơm - Giò lụa rim cà chua – Canh cua rau đay mùng tơi

Cơm -Tôm thịt rim cà chua - Canh tép nấu bầu

Cơm - Trứng đúc thịt - Canh khoai sọ linh xương

Cơm - Chả cá, thịt lợn rim cà chua - Canh bí đỏ linh xương

Mì xương

Sữa đậu, bánh mì

chè đỗ đen

Cháo xương, nấm hương

Sữa đậu, bánh mì

Bún cua

 

Thứ 2.30

Thứ 3.31

Cơm - Trứng đúc thịt - Canh khoai sọ linh xương

Cơm -Tôm thịt rim cà chua - Canh tép nấu bầu

Mì xương

Cháo xương, nấm hương

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

                                                                      

Nguyễn Hoài Thu

 

                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                            

                             Trịnh Thị Thúy Nga