TT cô áo dai.JPG
TT cô đầm.JPG
mua giai nhi.jpg
múa giải nhât.jpg
mua giai ba.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Công khai tài chính 23/01/2019


Tổng số trẻ 385.

Tổng số trẻ ăn trong ngày: 363 x 15.000đ = 5.445.000 đ

Tổng số tiền chi hết trong ngày: 5445000đ

Tiền thừa: 0

Tiền thiếu: 0

 

Calendar
Today: Wednesday, 23 / 01 / 19
23/01

Đến 17h: BGH trực và làm việc tại trường

Tài nguyên