To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường
Bài giảng, giáo án điện tử
chu de : the gioi động vật
Thích 0 bình luận
Tác giả: Nguyễn Thị Liên
Chủ đề: Động vật
Loại tài liệu: Bài giảng; Giáo án
Ngày cập nhật: 09/01/18 20:06
Lượt xem: 140
Dung lượng: 312.5kB
Nguồn: tự soan
Mô tả: tuần 18 chủ đề nhánh 4. chìm và côn trùng tungay 8/1/2018->12/1/2018

Bình luận - Đánh giá

Chưa có bình luận nào

Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận.

Calendar
Today: Saturday, 17 / 11 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 30/10/2018

Tổng số trẻ ăn trong ngày: 349 x 1500đ/trẻ

Tổng số tiền ăn trong ngày: 5.235.000đ

Số tiền thu trong ngày: 5.235.000đ

Tổng số chi trong ngày: 5.235.000đ

Số tiền thừa:0

Số tiền còn thiếu:0


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên