To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường
Bài giảng, giáo án điện tử
Bé lên mẫu giáo- Bài 3
Thích 0 bình luận
Tác giả: MN HongThai Đong
Chủ đề:
Loại tài liệu: Bài giảng; Giáo án
Ngày cập nhật: 28/05/15 01:24
Lượt xem: 975
Dung lượng: 2,057.0kB
Nguồn: Tự biên soạn
Mô tả: Giáo án nhà trẻ 24-36 tháng

Bình luận - Đánh giá

Chưa có bình luận nào

Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận.

Calendar
Today: Sunday, 18 / 11 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 30/10/2018

Tổng số trẻ ăn trong ngày: 349 x 1500đ/trẻ

Tổng số tiền ăn trong ngày: 5.235.000đ

Số tiền thu trong ngày: 5.235.000đ

Tổng số chi trong ngày: 5.235.000đ

Số tiền thừa:0

Số tiền còn thiếu:0


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên