To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường
Bài giảng, giáo án điện tử
CĐ lớn
Thích 0 bình luận
Tác giả: Nguyễn Thị Hằngc
Chủ đề: Khác
Loại tài liệu: Bài giảng; Giáo án
Ngày cập nhật: 03/05/18 08:35
Lượt xem: 10
Dung lượng: 52.5kB
Nguồn: Tự soạn
Mô tả: Tuần 34.Chủ đề bác hồ kính yêu thứ 2: thể dục Trườn chui qua cổng thể dục Thứ 3:Văn Học thơ bé tập nói Thứ 4:NB:Chiều dài,chiều ngắn Thứ 5:chuyện :1 ngày bé đến trường Thứ 6:HĐVĐV:Tô màu lớp học của bé

Bình luận - Đánh giá

Chưa có bình luận nào

Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận.

Calendar
Today: Sunday, 18 / 11 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 30/10/2018

Tổng số trẻ ăn trong ngày: 349 x 1500đ/trẻ

Tổng số tiền ăn trong ngày: 5.235.000đ

Số tiền thu trong ngày: 5.235.000đ

Tổng số chi trong ngày: 5.235.000đ

Số tiền thừa:0

Số tiền còn thiếu:0


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên