To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường
Bài giảng, giáo án điện tử
chủ đề : Giao thông, nhánh: ptgt đường thủy , thời gian từ ngàyv 26/2 đến 2/3/ 2018
Thích 0 bình luận
Tác giả: Nguyễn Thanh Loan
Chủ đề: Khác
Loại tài liệu: Bài giảng; Giáo án
Ngày cập nhật: 24/02/18 17:26
Lượt xem: 78
Dung lượng: 203.5kB
Nguồn: tự soan
Mô tả: chủ đề: giao thông, nhánh: ptgt đường thủy thời gian thực hiện từ ngày 26/2 đến ngày 2/3/2018

Bình luận - Đánh giá

Chưa có bình luận nào

Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận.

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
Calendar
Today: Sunday, 18 / 11 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 30/10/2018

Tổng số trẻ ăn trong ngày: 349 x 1500đ/trẻ

Tổng số tiền ăn trong ngày: 5.235.000đ

Số tiền thu trong ngày: 5.235.000đ

Tổng số chi trong ngày: 5.235.000đ

Số tiền thừa:0

Số tiền còn thiếu:0


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên