To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Chung tay giúp đỡ người ngheo 

Tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ người có hoàn cảng khó khăn vươn lên thoát nghèo ""Một miếng khi đói bằng một gói khi no" .

Bé ở trường
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Friday, 19 / 10 / 18
Thông báo

Thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019


1. Chỉ tiêu tuyến sinh

Năm học 2018-2019 nhà trường tuyển sinh 405 học sinh
Cụ thể: Nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi 3 nhóm: 65 trẻ (Trẻ SN 2016, 2017)
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 3 lớp: 75 trẻ (Trẻ SN 2015 )
Mẫu giáo 4 - 5 tuổi 4 lớp: 115 trẻ (Trẻ SN 2014)
Mẫu giáo 5 tuổi: 150 trẻ (trẻ SN 2013)
2. Lịch tuyển sinh:
Thời gian tuyển sinh từ ngày 12/7/2018 - 31/7/2018
Hình thức tuyển sinh: Phụ huynh có con em trong độ tuổi nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng hành chính hoặc đăng ký trực tuyến tại địa chỉ htpp//tsdaucap.dongtrieu.vn/tuyensinh

Địa điểm: Trường MN Hồng Thái Đông - thôn Yên dưỡng - xã Hồng Thái Đông - thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh.

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên