To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Tổng kết đợt thực tập 2018 

Thực tập Sư phạm là một hoạt động chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong quá trình đào tạo, chất lượng thực tập sư phạm phản ánh chất lượng đào tạo, rèn luyện nghề nghiệp của nhà trường. Đồng thời thể hiện ở sinh viên sự vận dụng kiến thức, kĩ năng đã được thầy cô truyền đạt vào thực tế giảng dạy ở các trường mầm non...

Bé ở trường

Thực đơn tháng 4 

Bài giảng, giáo án điện tử
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Calendar
Today: Friday, 25 / 05 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 24/5/2018

Tổng số học sinh 387
Số trẻ báo ăn: 387x 12000 = 4 644 000 VND
Số tiền chi trong ngày: 4644 000 VND.


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên