Calendar
/19Thursday, 07:00
21/03

Đến 17h: BGH trực và làm và làm việc tại trường.

Đón đoàn kiểm tra công đoàn thị xã 

/19Friday, 07:00
22/03

Tổ chức Hội thi Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm cấp trường.

Today: Wednesday, 20 / 03 / 19
20/03

Đén 17h: BGH trực và làm việc tại trường.


CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN KỶ HỢI 2019 !