Thực đơn tháng 10/2018


 PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

 
 

  Số: 02 /TĐ -TrMN

    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Hồng Thái Đông, ngày 28 tháng 10  năm 2018

 

       THỰC ĐƠN THÁNG 10/2018

         Tuần 5: Từ ngày 29/10 – 31/10/2018

 

Thứ ngày

 

Bữa trưa

 

Bữa phụ

Bữa chính     chiều

 

 

Thứ 2

29/10/2018

- Cơm nát (Nhà trẻ)

- Cơm thường (Mẫu giáo)

- Thịt kho tàu

- Canh bí xanh, thịt nạc

Sữa nuti học đường

Cháo xương, bí đỏ

 

Thứ 3

30/10/2018

- Cơm nát (Nhà trẻ)

- Cơm thường (Mẫu giáo)

- Thịt ngan, thịt lợn rim gừng

- Canh bí đỏ linh xương

Sữa nuti học đường

 

Mì xương

Thứ 4

31/10/2018

- Cơm nát (Nhà trẻ)

- Cơm thường (Mẫu giáo)

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh rau cải thịt nạc

Sữa nuti học đường

 

Bún tôm

 

 

                                                                                                                  Hồng Thái Đông, ngày 28 tháng 10 năm 2018

              HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                                                                               NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

                                                                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

            

 


No comments yet. Be the first.