Công khai tài chính, ngày 11/02/2019 


 

Công khai tài chính, ngày 28/01/2019  

Công khai tài chính, ngày 24/01/2019  

Công khai tài chính 23/01/2019  

Công khai tài chính ngày 21/01/2019  

Công khai tài chính ngày 15/01/2019  

Công khai tài chính ngày 7/1/2019  

Tổng số trẻ 387; Tổng số trẻ ăn: 358x 15000= 5370000 Tổng chi: 5370000: Thừa : 0; Thiếu :0

Thực đơn mẫu giáo tháng 1.2019  

Thực đơn nhóm trẻ tháng 1.2019  

Thực đơn mẫu giáo tháng 12