Asset Publisher

Thực đơn tháng 9

Thực đơn tháng 9


PHÒNG GD &ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

 
 

Số:    /TĐ -TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Hồng Thái Đông, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

THỰC ĐƠN- THÁNG 09 NĂM 2016

 

    Tuần

Thứ ngày

Bữa chính

Bữa phụ

Ghi chú

 

I

 

Thứ 5.1

Thứ 6.2

Thứ 7.3

Giò lụa rim cà chua - Canh cua rau đay mồng tơi

Thịt gà (ngan) rim – canh bí đỏ linh xương

Thịt kho tầu - Canh rau cải thịt nạc

Chè đỗ xanh

Phở gà

Cháo xương

 

 

 

 

  II

Thứ 2.5

Thứ 3.6

Thứ 4.7

Thứ 5.8

Thứ 6.9

Thứ 7.10

Thịt gà ( ngan) rim cà chua  - Xương ngan linh bí đỏ

Thịt đậu rim cà chua - canh bí xanh thịt nạc

Giò lụa rim cà chua - canh cua rau đay mồng tơi

Tôm rim thịt cà chua– canh rau cải thịt nạc

Thịt kho tầu – canh bí đỏ linh xương

Trứng đúc thịt – Canh bí xanh thịt nạc

Phở Ngan

Bánh mì,sữa tươi

Cháo thịt

Chè đỗ xanh

Bánh mì,sữa tươi

Mì thịt

 

 

 

 

  III

Thứ 2.12

Thứ 3.13

Thứ 4.14

Thứ 5.15

Thứ 6.16

Thứ 7.17

Thịt gà ( ngan) rim cà chua  - Xương linh bí đỏ

Trứng đúc thịt - Canh rau ngót thịt nạc

Tôm thịt rim cà chua - Canh bí xanh thịt nạc

Giò lụa rim cà chua - Canh cua rau đay mồng tơi

Thịt đậu rim cà chua - canh bí xanh thịt nạc

Thịt kho tầu - Canh rau cải thịt nạc

Mì xương

 Bánh mì sữa tươi

Cháo thịt

Chè đỗ xanh

Bánh mì sữa tươi

Cháo xương

 

 

   IV

Thứ 2.19

Thứ 3.20

Thứ 4.21

Thứ 5.22

Thứ 6.23

Thứ 7.24

Thịt gà (ngan) rim cà chua - Xương linh bí đỏ

Thịt đậu rim cà chua - canh bí xanh thịt nạc

Giò lụa rim cà chua - canh cua rau đay mồng tơi

Tôm rim thịt cà chua– canh rau cải thịt nạc

Thịt kho tầu – canh bí đỏ linh xương

Trứng đúc thịt – Canh bí xanh thịt nạc

Phở Ngan

Bánh mì,sữa tươi

Cháo thịt

Chè đỗ xanh

Bánh mì sữa tươi

Mì thịt

 

 

 

 

  V

Thứ 2.26

Thứ 3.27

Thứ 4.28

Thứ 5.29

Thứ 6.30

Thịt gà ( ngan) rim cà chua  - Xương linh bí đỏ

Trứng đúc thịt - Canh rau ngót thịt nạc

Tôm thịt rim cà chua - Canh bí xanh thịt nạc

Giò lụa rim cà chua - Canh cua rau đay mồng tơi

Thịt đậu rim cà chua - canh bí xanh thịt nạc

Mì xương

 Bánh mì sữa tươi

Cháo thịt

Chè đỗ xanh

Bánh mì sữa tươi

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Hoài Thu

 

           NGƯỜI LẬP

 

 

                           

                              Trịnh Thị Thúy Nga