Asset Publisher

Thực đơn tháng 2/2018

Thực đơn tháng 2/2018


PHÒNG GD &ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

 
 

 

 

Số: 06/TĐ -TrMN

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Hồng Thái Đông, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

 

THỰC ĐƠN- THÁNG 02 NĂM 2018

 

    Tuần

Thứ ngày

Bữa chính

Bữa phụ

I

 

 

Thứ 5.1

Thứ 6.2

Thứ 7.3

 

 

Cơm – Tôm, thịt rim cà chua – Canh rau cải cúc, thịt nạc.

Cơm - Lạc vừng ruốc – Canh su hào, cà rốt linh xương

Cơm – Thịt đậu rim cà chua – Canh bắp cải thịt nạc

 

Cháo xương, nấm hương

Bánh mì, sữa

Mì xương

 

 

 

 

  II

Thứ 2.5

Thứ 3.6

Thứ 4.7

Thứ 5.8

Thứ 6.9

 

Cơm - Chả cá, thịt lợn rim cà chua - Canh bí đỏ linh xương

Cơm - Trứng đúc thịt - Canh su hào, cà rốt linh xương

Cơm -Tôm thịt rim cà chua – Canh rau cải cúc thịt nạc

Cơm -Thịt đậu rim cà chua – Canh bắp cải, thịt nạc

 Cơm - Thịt  ngan, thịt lợn rim cà chua -  Canh bí đỏ linh xương

 

Bánh mì, sữa

Chè đỗ đen

Cháo xương, nấm hương

Bánh gạo, sữa

Mì xương

 

 

   IV

Thứ 5.22

Thứ 6.23

Thứ 7.24

Cơm -Thịt đậu rim cà chua – Canh rau bắp cải thịt nạc

Cơm - Thịt ngan, thịt lợn rim cà chua -  canh bí đỏ linh xương

Cơm – Lạc vừng ruốc – Canh khoai sọ linh xương

Bánh mì,sữa

Mì xương

Mì thịt

 

 

 

  V

Thứ 2.26

Thứ 3.27

Thứ 4.28

 

Cơm - Giò lụa rim cà chua - Canh rau bắp cải thịt nạc

Cơm - Trứng đúc thịt - Canh su hào, cà rốt linh xương

Cơm - Tôm thịt rim cà chua - Canh khoai sọ linh xương

Bánh mì, sữa

Bún cua

Cháo thịt, nấm hương

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

                                                                      

Nguyễn Hoài Thu

 

                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                           

                          Trịnh Thị Thúy Nga