Asset Publisher

Thực đơn tháng 11

Thực đơn tháng 11


PHÒNG GD &ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

 
   

                   Số: 03  /TĐ -TrMN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Hồng Thái Đông, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

THỰC ĐƠN- THÁNG 11 NĂM 2016

 

    Tuần

Thứ ngày

Bữa chính

Bữa phụ

Ghi chú

 

 

 

  I

Thứ 3.1

Thứ 4.2

Thứ 5.3

Thứ 6.4

Thứ 7.5

Thịt đậu rim cà chua - canh bí xanh thịt nạc

Giò lụa rim cà chua - canh tép nấu bầu

Tôm rim thịt cà chua– canh rau cải thịt nạc

Thịt kho tầu – canh bí đỏ linh xương

Trứng đúc thịt – Canh bí xanh thịt nạc

Bánh mì,sữa tươi

Cháo thịt

Chè đỗ xanh

Bánh mì,sữa tươi

Mì thịt

 

 

 

 

  II

Thứ 2.7

Thứ 3.8

Thứ 4.9

Thứ 5.10

Thứ 6.11

Thứ 7.12

Giò lụa rim cà chua - Canh tép nấu bầu

Trứng đúc thịt - Canh rau ngót thịt nạc

Tôm thịt rim cà chua - Canh bí xanh thịt nạc

Thịt bò xào rau củ hỗn hợp  - Xương linh bí đỏ

Thịt đậu rim cà chua - canh bí xanh thịt nạc

Thịt kho tầu - Canh rau cải thịt nạc

Chè đỗ xanh

Bánh mì sữa tươi

Cháo thịt

Mì xương

Bánh mì sữa tươi

Cháo xương

 

 

   III

Thứ 2.14

Thứ 3.15

Thứ 4.16

Thứ 5.17

Thứ 6.18

Thứ 7.19

Lạc vừng, ruốc - Xương linh bí đỏ

Thịt đậu rim cà chua - canh bí xanh thịt nạc

Giò lụa rim cà chua – canh tép nấu bầu

Tôm rim thịt cà chua– canh rau cải thịt nạc

Thịt kho tầu – canh bí đỏ linh xương

Trứng đúc thịt – Canh bí xanh thịt nạc

Cháo xương

Bánh mì,sữa tươi

Cháo thịt

Chè đỗ xanh

Bánh mì sữa tươi

Mì thịt

 

 

 

 

  IV

Thứ 2.21

Thứ 3.22

Thứ 4.23

Thứ 5.24

Thứ 6.25

Thứ 7.26

 

Giò lụa rim cà chua - Canh tép nấu bầu

Trứng đúc thịt - Canh rau ngót thịt nạc

Tôm thịt rim cà chua - Canh bí xanh thịt nạc

Thịt bò xào rau củ hỗn hợp  - Xương linh bí đỏ

Thịt đậu rim cà chua - Canh bí xanh thịt nạc

Thịt kho tầu - Canh rau cải thịt nạc

 

Chè đỗ xanh

Bánh mì sữa tươi

Cháo thịt

Mì xương

Bánh mì sữa tươi

Cháo xương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Thứ 2.28

Thứ 3.29

Thứ 4.30

Lạc vừng, ruốc - Xương linh bí đỏ

Thịt đậu rim cà chua - Canh bí xanh thịt nạc

Giò lụa rim cà chua – Canh tép nấu bầu

Chè đỗ xanh

Bánh mì sữa tươi

Cháo thịt

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Thu

 

                                     NGƯỜI LẬP        

 

 

 

                           

                              Trịnh Thị Thúy Nga