Asset Publisher

Thực đơn của bé

Thực đơn của bé


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON  HỒNG THÁI ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
THỰC ĐƠN CỦA BÉ
    
Tháng  9 /2011
Từ ngày: 6/ 9/2011  đến: 30/ 9/2011
    
ThứBữa sángBữa chiềuGhi chú
2Cơm, canh bí đao nấu thịt, giò rim thịt.Mì xươngNhà trẻ: Cơm nát
3Cơm, canh rau đay cua, thịt rim đậuCháo đỗ xanhNhà trẻ: Cơm nát
4Cơm, canh bí đỏ hầm xương, thịt kho tàuCháo thịtNhà trẻ: Cơm nát
5Cơm, canh rau ngót nấu thịt nạc, trứng đúc thịtChè đậu đenNhà trẻ: Cơm nát Bữa chiều: Bún xương
6Cơm, canh khoai sọ linh xương gà, thịt gà rimBún xươngNhà trẻ: Cơm nát; 
    
 Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng 
 Bữa sáng: 7.000 đồng  
 Bữa chiều: 3.000 đồng  
    
    
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON  HỒNG THÁI ĐÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
THỰC ĐƠN CỦA BÉ
    
Tháng  10 /2011
Từ ngày: 3/ 10/2011  đến: 31/ 10/2011
    
ThứBữa sángBữa chiềuGhi chú
2Cơm, giá đỗ xào thịt, trứng đúc thịtMì xươngNhà trẻ: Cơm nát
3Cơm, canh bí đỏ hầm xương, giò rim cà chuaCháo đỗ xanhNhà trẻ: Cơm nát
4Cơm, canh ngao rau cải, thịt nấu đậuCháo xươngNhà trẻ: Cơm nát
5Cơm, canh bí đao nấu thịt, tôm rim thịtChè đậu đenNhà trẻ: Cơm nát Bữa chiều: Mì thịt
6Cơm, canh khoai sọ linh xương gà, thịt gà rimBún xươngNhà trẻ: Cơm nát; 
    
 Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng 
 Bữa sáng: 7.000 đồng  
 Bữa chiều: 3.000 đồng  
    
    
    
    
    
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON  HỒNG THÁI ĐÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
THỰC ĐƠN CỦA BÉ
    
Tháng  11 /2011
Từ ngày: 01/11/2011  đến: 30/ 11/2011
    
ThứBữa sángBữa chiềuGhi chú
2Cơm, canh bí đao nấu thịt, tôm rim thịtCháo thịtNhà trẻ: Cơm nát
3Cơm, giá đỗ xào thịt nạc, trứng đúc thịtMì xươngNhà trẻ: Cơm nát
4Cơm, canh khoai tây, cà rốt xương, thịt nấu đậuChè đỗ xanhNhà trẻ: Cơm nát
5Cơm, canh khoai sọ linh xương gà, thịt gà rimBún xươngNhà trẻ: Cơm nát
6Cơm, canh bí đỏ hầm xương, giò rim cà chuaChè đỗ đenNhà trẻ: Cơm nát; Bữa chiều: Cháo thịt
    
 Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng 
 Bữa sáng: 7.000 đồng  
 Bữa chiều: 3.000 đồng  
    
    
    
    
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON  HỒNG THÁI ĐÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
THỰC ĐƠN CỦA BÉ
    
Tháng  12 /2011
Từ ngày: 01/ 12/2011  đến: 31/ 12/2011
    
ThứBữa sángBữa chiềuGhi chú
2Cơm, canh rau cải, thịt kho tàuCháo thịtNhà trẻ: Cơm nát
3Cơm, canh khoai tây, cà rốt xương, thịt nấu đậuMì xươngNhà trẻ: Cơm nát
4Cơm, giá đỗ xào thịt nạc, trứng đúc thịtChè đỗ xanhNhà trẻ: Cơm nát
5Cơm, canh bí đỏ hầm xương, giò rim cà chuaBún xươngNhà trẻ: Cơm nát
6Cơm, canh su hào cà rốt linh xương gà, thịt gà rimChè đỗ đenNhà trẻ: Cơm nát; Bữa chiều: Mì thịt
    
 Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng 
 Bữa sáng: 7.000 đồng  
 Bữa chiều: 3.000 đồng  
    
    
    
    
    
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON  HỒNG THÁI ĐÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
THỰC ĐƠN CỦA BÉ
    
Tháng  01 /2012
Từ ngày: 02/ 01/2011  đến: 19/ 01/2011
    
ThứBữa sángBữa chiềuGhi chú
2Cơm, canh bí đao nấu thịt, tôm rim thịtCháo thịtNhà trẻ: Cơm nát
3Cơm, canh su hào cà rốt linh xương gà, thịt gà rimBún xươngNhà trẻ: Cơm nát
4Cơm, canh giá đỗ xào thịt nạc, trứng đúc thịtChè đỗ xanhNhà trẻ: Cơm nát
5Cơm, canh bắp cải thịt, cá rim cà chuaMì thịtNhà trẻ: Cơm nát
6Cơm nát, canh bí đỏ hầm xương, giò rim cà chuaChè đỗ đenNhà trẻ: Cơm nát; Bữa chiều: Bún xương
    
 Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng 
 Bữa sáng: 7.000 đồng  
 Bữa chiều: 3.000 đồng  
    
    
    
    
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON  HỒNG THÁI ĐÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
THỰC ĐƠN CỦA BÉ
    
Tháng  02 /2012
Từ ngày: 6/ 02/2012  đến: 29/ 02/2012
    
ThứBữa sángBữa chiềuGhi chú
2Cơm, canh rau cải, thịt kho tàuCháo thịtNhà trẻ: Cơm nát
3Cơm, canh khoai tây, cà rốt xương, thịt nấu đậuMì thịtNhà trẻ: Cơm nát
4Cơm, canh giá đỗ xào thịt nạc, trứng đúc thịtChè đỗ xanhNhà trẻ: Cơm nát
5Cơm, canh bí đỏ hầm xương, giò rim cà chuaBún xươngNhà trẻ: Cơm nát
6Cơm, canh su hào, cà rốt linh xương gà, thịt gà rimChè đỗ đenNhà trẻ: Cơm nát; Bữa chiều: Mì thịt
    
 Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng 
 Bữa sáng: 7.000 đồng  
 Bữa chiều: 3.000 đồng