Asset Publisher

Thông tin nhân sự

Thông tin nhân sự


Họ và tên:

Nguyễn Hoài Thu

Chức vụ

Hiệu trưởng

Năm sinh

18/07/1974

Điện thoại

01695859363

Ngày vào Đảng

15/03/2001

Trú quán

Hoàng Quế - ĐT – QN

Trình độ CM

Đại học MN

Năm vào ngành

1991

Email:

mn.htd.nhthu@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Miền

Chức vụ

Phó hiệu trưởng

Năm sinh

17/07/1980

Điện thoại

01682912910

Ngày vào Đảng

3/11/2004

Trú quán

Hồng Thái Tây – ĐT – QN

Trình độ CM

Đại học MN

Năm vào ngành

01/9/1999

Email:

mn.htd.ntmien@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên:

Trịnh Thị Thúy Nga

Chức vụ

Phó hiệu trưởng

Năm sinh

04/08/1974

Điện thoại

01696128126

Ngày vào Đảng

20/04/2009

Trú quán

Hoàng Quế – ĐT – QN

Trình độ CM

Đại học MN

Năm vào ngành

01/09/1994

Email:

mn.htd.tttnga@dongtrieu.edu

 

Họ và tên:

Ngô Thị Thành

Chức vụ

Kế toán

Năm sinh

25/02/1975

Điện thoại

01204179315

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hoàng Quế - ĐT – QN

Trình độ CM

Cao đẳng

Năm vào ngành

01/9/2009

Email:

 

 

Họ và tên:

Lưu Thị Luyên

Chức vụ

Hành chính – Văn thư

Năm sinh

05/4/1986

Điện thoại

0936401309

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Trưng Vương – UB – QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

19/8/2008

Email:

mn.htd.ltluyen@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên:

Lê Thị Hải Yến

Chức vụ

Y tế

Năm sinh

25/8/1982

Điện thoại

01224330600

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Đông – ĐT – QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

01/10/2012

Email:

 

 

Họ và tên:

Mạc Thị Thủy

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

09/4/1991

Điện thoại

0975213524

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Tây – ĐT – QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

01/10/2012

Email:

 

 

 

Họ và tên:

Phạm Thị Yến

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

20/02/1986

Điện thoại

01266423034

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Tây – ĐT – QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

26/8/2011

Email:

 

 

Họ và tên:

Lê Thị Mận

Chức vụ

NV cấp dưỡng

Năm sinh

12/12/1964

Điện thoại

0978118736

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Đông – ĐT – QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

02/8/1980

Email:

mn.htd.ltman@dongtrieu.edu.vn

Họ và tên:

Hoàng Thị Len

Chức vụ

NV cấp dưỡng

Năm sinh

11/7/1969

Điện thoại

01632662036

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Đông – ĐT – QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

1991

Email:

mn.htd.htlen@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Liên

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

08/4/1990

Điện thoại

01664458168

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Đông – ĐT – QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

01/9/2010

Email:

Mn.htd.ntlien@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên:

Lê Thị Thùy Chi

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

26/8/1989

Điện thoại

01699770963

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Tây – ĐT – QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

01/10/2010

Email:

mn.htd.lttchi@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Hào

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

02/7/1993

Điện thoại

01673370909

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Phương Nam – UB – QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

06/9/2013

Email:

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Hằng

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

10/7/1992

Điện thoại

01655196639

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Đông – ĐT – QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

2012

Email:

 

 

Họ và tên:

Lưu Thị Mai Lan

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

06/02/1985

Điện thoại

01667967984

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Đông – ĐT – QN

Trình độ CM

Đại học

Năm vào ngành

02/8/2008

Email:

 

 

Họ và tên:

Phan Thị Hà

Chức vụ

NV cấp dưỡng

Năm sinh

24/9/1987

Điện thoại

01665990998

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Tây – ĐT – QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

23/9/2010

Email:

mn.htd.ptha@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên:

Bùi Thị Hiền

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

24/12/1985

Điện thoại

0978891229

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Tây – ĐT – QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

01/10/2012

Email:

 

 

Họ và tên:

Bùi Thị Linh

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

06/9/1990

Điện thoại

01644855127

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Đông – ĐT – QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

01/10/1982

Email:

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

13/3/1991

Điện thoại

016337177297

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hoàng Quế - ĐT – QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

01/9/2012

Email:

 

 

Họ và tên:

Phạm Thị Hải Yến

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

02/02/1990

Điện thoại

01687205636

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Phương Nam – UB – QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

8/2011

Email:

mn.htd.pthyen@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên:

Lê Thị Mi

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

13/4/1986

Điện thoại

 

Ngày vào Đảng

15/6/2012

Trú quán

Hồng Thái Đông – ĐT – QN

Trình độ CM

Đại học

Năm vào ngành

01/10/2007

Email:

mn.htt.ltmi@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên:

Trần Thị Hồng

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

13/8/1991

Điện thoại

01643208077

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Đông – ĐT – QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

24/8/2011

Email:

mn.htd.tthong@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên:

Nguyễn Thanh Loan

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

24/8/1988

Điện thoại

01694785485

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Đông – ĐT – QN

Trình độ CM

Cao đẳng

Năm vào ngành

16/8/2010

Email:

mn.ntloan@dongtrieu.edu.vn

 

 

Họ và tên:

Phạm Thị Thủy

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

09/11/1983

Điện thoại

0976963869

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Bắc Sơn – UB – QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

14/02/2009

Email:

mn.htd.ptthuy@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Mai Phương

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

26/10/1987

Điện thoại

0942337869

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Đông – ĐT – QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

14/02/2009

Email:

mn.htd.ntmphuong@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Doan

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

02/01/1986

Điện thoại

01665993868

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Phương Đông – UB – QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

9/2009

Email:

mn.htd.ntdoan@dongtrieu.edu.vn

Họ và tên:

Lê Thị Dung

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

16/08/1989

Điện thoại

 

Ngày vào Đảng

18/06/2013

Trú quán

Hồng Thái Đông - ĐT – QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

24/08/2011

Email:

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Ngà

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh:

 03/4/1993

Điện thoại

01659059985

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Đông- ĐT-QN

Trình độ CM

ĐHGD MN

Năm vào ngành

06/9/2013

Email.

mn.htd.ntnga@dongtrieu.edu.vn

Họ và tên:

Phạm Thị Minh

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

19/11/1979

Điện thoại

0987662760

Ngày vào Đảng

05/05/2007

Trú quán

Hồng Thái Đông – ĐT – QN

Trình độ CM

Đại học

Năm vào ngành

01/8/1998

Email:

mn.htd.ptminh@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên:

Đào Thị Thanh

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

22/7/1984

Điện thoại

01694183759

Ngày vào Đảng

22/12/2009

Trú quán

Hoàng Quế - ĐT – QN

Trình độ CM

Đại học

Năm vào ngành

03/01/2006

Email:

mn.htd.dtthanh@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Niên

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

20/5/1973

Điện thoại

0936657208

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Đông – ĐT – QN

Trình độ CM

Đại học

Năm vào ngành

01/9/1990

Email:

mn.htd.ntnien@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên:

Trần Thị Nghĩa

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

10/12/1981

Điện thoại

0936556409

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Đông – ĐT – QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

02/8/2008

Email:

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

24/7/1983

Điện thoại

0902171441

Ngày vào Đảng

19/4/2008

Trú quán

Hồng Thái Đông – ĐT – QN

Trình độ CM

Đại học

Năm vào ngành

01/9/2003

Email:

mn.htd.nttha@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Hà

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

03/3/1976

Điện thoại

01679098757

Ngày vào Đảng

21/4/2009

Trú quán

Hồng Thái Đông – ĐT – QN

Trình độ CM

Đại học

Năm vào ngành

08/10/1996

Email:

mn.htd.ntha@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Huân

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

10/10/1982

Điện thoại

01685448025

Ngày vào Đảng

9/3/2009

Trú quán

Hồng Thái Đông – ĐT – QN

Trình độ CM

Đại học

Năm vào ngành

05/9/2004

Email:

mn.htd.nthuan@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Hằng a

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

06/10/1982

Điện thoại

01674223458

Ngày vào Đảng

03/3/2011

Trú quán

Hồng Thái Đông – ĐT - QN

Trình độ CM

Đại học

Năm vào ngành

9/2005

Email:

mn.htd.nthang@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Hằng b

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

25/12/1987

Điện thoại

01672997116

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Đông – ĐT – QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

24/8/2011

Email:

 

 

Họ và tên:

Đỗ Thị Thu Hằng

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

1989

Điện thoại

0986665920

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Đông – ĐT – QN

Trình độ CM

Đại học

Năm vào ngành

2011

Email:

 

 

Họ và tên:

Đỗ Thị Chinh

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

1986

Điện thoại

0936916992

Ngày vào Đảng

05/8/2007

Trú quán

Hồng Thái Đông – ĐT – QN

Trình độ CM

Cao đẳng

Năm vào ngành

2010

Email:

mn.htd.dtchinh@dongtrieu.edu.vn