Asset Publisher

Kế hoạch giáo dục tháng 3/2017

Kế hoạch giáo dục tháng 3/2017


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tháng 03 năm 2017

STT

Nội dung công việc

 

Biện pháp

Bộ phận/

Người thực hiện

Thời gian

 

Đánh giá kết quả

1

- Rèn nền nếp ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

 

-Chỉ đạo các nhóm lớp ổn định tổ chức rèn nền nếp học sinh trong các hoạt động hàng ngày.

-Giáo dục vệ sinh cá nhân bằng nước ấm, vệ sinh lớp, đồ dùng đồ chơi, môi trường xung quanh thường xuyên.

- Rèn nền nếp, thói quen lễ phép chào hỏi những người xung quanh.

 

-BGH-Giáo viên

 

tháng 03/2017

 

2

- Công tác phát triển sĩ số:

 

- Tổng huy động tháng 3/2017=402 hs:

+ Nhà trẻ: 40hs

+ Mẫu giáo: 362hs

Tăng cường công tác phát triển số lượng,  huy động trẻ trong độ tuổi từ 0-5 tuổi đến trường lớp.

-BGH-Giáo viên

Cả tháng

 

3

- Công tác giáo dục:

 

*Xây dựng kế hoạch giáo dục chủ đề " giao thông" với  mẫu giáo và "bé đi khắp nơi bằng các phương tiện giao thông gì"  đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Xây dựng kế hoạch hội thi chất lượng cuối năm

 

 

* Kế hoạch chủ đề:

- Chỉ đạo cho tổ trưởng chuyên môn  xây dựng kế hoạch  giáo dục : MG 5 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi, nhà trẻ 24-36 tháng.

- Xây dựng kế hoạch chủ đề:

+MG 5 tuổi: Thực hiện chủ đề "Giao thông 4 tuần " Từ tuần  25->28 (thời gian từ ngày 06 /03 -> 31/03/2017)

+ Mẫu giáo 4 tuổi: Thực hiện chủ đề: Giao thông  (4 tuần)  tuần 26->29 từ ngày 13/03 đến hết ngày 07/4/2017; 

+ Mẫu giáo 3 tuổi:  Thực hiện chủ đề: giao thông (4 tuần) tuần 26->29  từ ngày 13/03 đến hết ngày 07/4/2017; 

+ Nhà trẻ: Thực hiện chủ đề:  Bé có thể đi khắp nơi bằng PTGT gì; (4 tuần)  tuần 26-> 29 từ ngày 13/03 đến hết ngày 07/4/2017;

*Các tổ chuyên môn xây dựng nội dung, hình thức thi

- Tổ MG:

- Tổ NT

Hiệu phó TT CM -GV

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tổ trường CM mẫu giáo

-Tổ trưởng CM nhà trẻ

 

 

 

 

 

BGH-GV

 

 

Cả tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 02/03 -> 5/03/2017

 

Thời gian:

Ngày 02/03-> 5/03/2017

 

 

 

 

 

 

 

4

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 3/2017

- Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TrMN ngày 02/10/2016 của Hiệu trưởng trường MN Hồng Thái Đông về việc thành lập đoàn kiểm tra nội bộ tháng 03 năm học 2016-2017.

+ Kiểm tra hoạt động chuyên môn ; dự giờ thăm lớp:  tháng 03/2017

- BGH

BGH-GV- Ban thi đua

 

Từ ngày  06/02-> 21/02/2017

 

5

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

-Tiếp tục Chỉ đạo các thành viên trong tổ thu thập minh chứng và hoàn thiện hồ sơ cho các tiêu chí đánh giá ngoài.

-Phân công cho các nhóm trưởng hoàn thiện báo cáo cho các tiêu chí trong các tiêu chuẩn để đánh giá.

BGH-GV-NV

Cả tháng

 

6

Công nghệ thông tin:

+ Quản lý trang Web

 

+ Xây dựng kế hoạch học tập và bồi dưỡng CNTT

-Quản lý trang thông tin điện tử

-Viết bài đưa tin các sự kiện trong tháng 01/2017

-Tiếp tục soạn duyệt giáo án online trong hoạt động dạy học

- Tập huấn sử dụng ( chính quyền điện tử) dịch vụ công trên Trung tâm hành chính công của ngành, thị xã

- Tự bồi dưỡng sử dụng và khai thác có hiệu quả các phần mềm như thư viện điện tử, phần mềm quản lý giáo dục…

 

BGH-CNTT kiêm nhiệm

 

Tổ CNTT (kiêm nhiệm)

Cả tháng

 

7

Sinh hoạt chuyên môn

-Tổ chức họp chuyên môn để đánh giá rút kinh nghiệm những tồn tại CM tháng.

- Sinh hoạt chuyên môn để học tập trao đổi kinh nghiệm hoạch tháo gỡ những vướng mắc trong công tác chăm sóc giáo dục.

-Triển khai nhiệm vụ trọng tâm của tháng

BGH- TCM-GV

Từ  ngày 04/3>11/03/2017

 

 

 

Người lập kế hoạch

 

 

 

Nguyễn Thị Miền

Hồng Thái Đông, ngày 06 tháng 03 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Hoài Thu