Asset Publisher

Hỗ trợ giúp thoát nghèo 2017

Hỗ trợ giúp thoát nghèo 2017

Tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm là rách nhiều" Trường mầm non Hồng Thái Đông chung tay giúp đỡ người nghèo.