Asset Publisher

Công tác xã hội hóa giáo dục

Công tác xã hội hóa giáo dục

Công tác xã hội hóa giáo dục

 

       Cùng với việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, sáng nay ngày 22/4/2013 trường đã vận động phụ huynh học sinh đóng góp hỗ trợ nhân lực trang trí dàn hoa, cải tạo môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp.

          Phụ huynh quan tâm phối hợp cùng nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

          Sau đây là một số hình ảnh:

Phụ huynh học sinh làm dàn hoa

                                                   CTV: Tổ CNTT