To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Hội thi Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018; thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm", tạo mọi điều kiện cho trẻ được tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu môi trường giáo dục nhằm phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, tình cảm và thẩm mỹ cho trẻ mầm non.

Bé ở trường

Thực đơn tháng 4 

Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Friday, 20 / 04 / 18
20/04

Đ/c Trịnh Thị Thúy Nga (Phó HT) trực và làm việc tại trường.

Đ/c Nguyễn Thị Miền (Phó HT) dự giờ chấm điểm giáo sinh thực tập tại Điểm trường Thượng Thông.

Đ/c Nguyễn Hoài Thu (Hiệu trưởng) Làm sổ đỏ cho trường.

Thông báo

Tài chính công khai ngày 18/04/2018

Tổng số học sinh 376
Số trẻ báo ăn: 376 x 12000 = 4 512 000 VND
Số tiền chi trong ngày: 4 512 000 VND.


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên