To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Tổng kết năm học 2017-2018 

Tổng kết năm học 2017-2018 và vui liên hoan quốc tế thiếu nhi 1/6"

Bé ở trường

Thực đơn tháng 4 

Bài giảng, giáo án điện tử
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Calendar
Today: Thursday, 21 / 06 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 24/5/2018

Tổng số học sinh 387
Số trẻ báo ăn: 387x 12000 = 4 644 000 VND
Số tiền chi trong ngày: 4644 000 VND.


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên