To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Monday, 22 / 10 / 18
22/10

Đ/c: Nguyễn Hoài Thu - Hiệu trưởng Họp tại UBND xã Hồng Thái Đông

Đ/c: Nguyễn Thị Miền - PHT làm việc tại văn phòng nhà trường

Đ/c: Trịnh Thị Thúy Nga - PHT làm việc tại văn phòng nhà trường.

Thông báo

Thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019


1. Chỉ tiêu tuyến sinh

Năm học 2018-2019 nhà trường tuyển sinh 405 học sinh
Cụ thể: Nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi 3 nhóm: 65 trẻ (Trẻ SN 2016, 2017)
Mẫu giáo 3 - 4 tuổi 3 lớp: 75 trẻ (Trẻ SN 2015 )
Mẫu giáo 4 - 5 tuổi 4 lớp: 115 trẻ (Trẻ SN 2014)
Mẫu giáo 5 tuổi: 150 trẻ (trẻ SN 2013)
2. Lịch tuyển sinh:
Thời gian tuyển sinh từ ngày 12/7/2018 - 31/7/2018
Hình thức tuyển sinh: Phụ huynh có con em trong độ tuổi nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng hành chính hoặc đăng ký trực tuyến tại địa chỉ htpp//tsdaucap.dongtrieu.vn/tuyensinh

Địa điểm: Trường MN Hồng Thái Đông - thôn Yên dưỡng - xã Hồng Thái Đông - thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh.

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên