Xuất bản thông tin

Tổng kết hoạt động hội gia đình nhà giáo trường mầm non Hồng Thái Đông năm 2014

Tổng kết hoạt động hội gia đình nhà giáo trường mầm non Hồng Thái Đông năm 2014


      Sáng nay, ngày 01/01/2015 Hội gia đình nhà giáo trường mầm non Hồng Thái Đông tổ chức gặp mặt tổng kết hoạt động Hội năm 2014.

        Về dự buổi tổng kết hoạt động có các đồng chí trong Ban liên lạc Hội gia đình nhà giáo, đ/c Nguyễn Hoài Thu - Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các đức nang quân của các đồng chí giáo viên nhà trường.

        Tại buổi gặp mặt đồng chí Vũ Văn Thắng - trưởng Ban liên lạc Hội gia đình nhà giáo đã ôn lại lịch sử Hội sau 14 năm thành lập Hội:

Đ/c Vũ Văn Thắng - Trưởng BLL Hội gia đình nhà giáo ôn lại lịch sử Hội

Đ/c Nguyễn Hoài Thu - Hiệu trưởng nhà trường thay mặt các thành viên mới phát biểu ý kiến với Hội

Các thành viên mới năm 2014 ra mắt Hội

                                                                                                                                -Lưu Thị Luyên-