Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 3

Thực đơn tháng 3


 

PHÒNG GD &ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

 
 

 

 

Số: 07/TĐ -TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Hồng Thái Đông, ngày 28 tháng 2 năm 2017

THỰC ĐƠN - THÁNG 03 NĂM 2017

 

    Tuần

Thứ ngày

Bữa chính

Bữa phụ

 

Ghi chú

I

Thứ 4.1

Thứ 5.2

Thứ 6.3

Thứ 7.4

Thịt kho tầu  – canh bí xanh thịt nạc

Tôm rim thịt cà chua– canh ngao mùng tơi

Giò lụa rim cà chua – canh bí xanh thịt nạc

Trứng đúc thịt – Canh bí đỏ linh xương

Cháo xương, bí đỏ

Chè đỗ đen

Bánh gạo sữa bột

Mì thịt

 

 

 

 

  II

Thứ 2.6

Thứ 3.7

Thứ 4.8

Thứ 5.9

Thứ 6.10

Thứ 7.11

Thịt đậu rim cà chua – Canh bầu nấu tép

Trứng đúc thịt - Xương linh bí đỏ

 Tôm rim thịt cà chua - Canh khoai sọ linh xương

Thịt bò xào rau củ hỗn hợp  - Canh cải cúc thịt nạc

Giò lụa rim cà chua - Canh ngao mùng tơi

Thịt kho tầu - Canh rau cải thịt nạc                   

Cháo xương

Bánh mì sữa tươi

Cháo thịt

Mì thịt

Bánh gạo sữa bột

Mì xương

 

 

  

  III

Thứ 2.13

Thứ 3.14

Thứ 4.15

Thứ 5.16

Thứ 6.17

Thứ 7.18

Lạc vừng, ruốc – Canh bầu nấu tép

Thịt đậu rim cà chua – Xương linh khoai sọ

Thịt kho tầu  – canh bí xanh thịt nạc

Tôm rim thịt cà chua– Canh ngao mùng tơi

Giò lụa rim cà chua – canh rau cải cúc thịt nạc

Trứng đúc thịt – Canh bí đỏ linh xương

Cháo thịt, khoai tây, cà rốt

Bánh mì,sữa tươi

Cháo xương, bí đỏ

Chè đỗ đen

Bánh gạo sữa bột

Mì thịt

 

 

 

 

  IV

Thứ 2.20

Thứ 3.21

Thứ 4.22

Thứ 5.23

Thứ 6.24

Thứ 7.25

Thịt đậu rim cà chua – Canh bầu nấu tép  

Trứng đúc thịt - Xương linh bí đỏ

 Tôm rim thịt cà chua - Canh khoai sọ linh xương

Thịt bò xào rau củ hỗn hợp  - Canh cải cúc thịt nạc

Giò lụa rim cà chua - Canh rau bắp cải thịt nạc

Thịt kho tầu - Canh rau cải thịt nạc                   

Cháo xương

Bánh mì sữa tươi

Cháo thịt

Mì thịt

Bánh mì sữa tươi

Mì xương

 

 

 

  

  V

 

 

 

Thứ 2.27

Thứ 3.28

Thứ 4.29

Thứ 5.30

Thứ 6.31

 

Lạc vừng, ruốc – Canh bầu nấu tép

Thịt đậu rim cà chua – Xương linh khoai sọ

Thịt kho tầu  – canh bí xanh thịt nạc

Tôm rim thịt cà chua– Canh ngao mùng tơi

Giò lụa rim cà chua – canh rau cải cúc thịt nạc

 

Cháo thịt, khoai tây, cà rốt

Bánh mì,sữa tươi

Cháo xương, bí đỏ

Chè đỗ đen

Bánh gạo sữa bột

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Hoài Thu

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

Trịnh Thị Thúy Nga