Xuất bản thông tin

Thưc đơn thang 1

Thưc đơn thang 1


 

PHÒNG GD &ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

 
 

Số: 05 /TĐ -TrMN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Hồng Thái Đông, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

THỰC ĐƠN - THÁNG 01 NĂM 2017

 

    Tuần

Thứ ngày

Bữa chính

Bữa phụ

Ghi chú

I

Thứ 2.2

Thứ 3.3

Thứ 4.4

Thứ 5.5

Thứ 6.6

Thứ 7.7

Lạc vừng, ruốc - Xương linnh khoai sọ

Thịt đậu rim cà chua - canh bí xanh thịt nạc

Giò lụa rim cà chua – canh tép nấu bầu

Tôm rim thịt cà chua– canh bắp cải thịt nạc

Thịt kho tầu – canh bí xanh thịt nạc

Trứng đúc thịt – Canh bí đỏ linh xương

Cháo thịt

Bánh mì,sữa tươi

Cháo xương

Chè đỗ đen

Bánh mì sữa tươi

Mì thịt

 

 

 

 

  II

Thứ 2.9

Thứ 3.10

Thứ 4.11

Thứ 5.12

Thứ 6.13

Thứ 7.14

Giò lụa rim cà chua - Canh tép nấu bầu

Trứng đúc thịt - Xương linh bí đỏ

 Tôm rim thịt cà chua- Canh khoai sọ linh xương

Thịt bò xào rau củ hỗn hợp  - Canh cải cúc thịt nạc

Thịt đậu rim cà chua - Xu hào, cà rốt linh xương

Thịt kho tầu - Canh rau cải thịt nạc                   

Cháo xương

Bánh mì sữa tươi

Cháo thịt

Mì thịt

Bánh mì sữa tươi

Mì xương

 

 

  

  III

Thứ 2.16

Thứ 3.17

Thứ 4.18

Thứ 5.19

Thứ 6.20

Thứ 7.21

Lạc vừng, ruốc - Xương linnh khoai sọ

Thịt đậu rim cà chua - canh bí xanh thịt nạc

Giò lụa rim cà chua – canh tép nấu bầu

Tôm rim thịt cà chua– canh bắp cải thịt nạc

Thịt kho tầu – canh bí xanh thịt nạc

Trứng đúc thịt – Canh bí đỏ linh xương

Cháo thịt

Bánh mì,sữa tươi

Cháo xương

Chè đỗ đen

Bánh mì sữa tươi

Mì thịt

 

 

 

 

  IV

Thứ 2.23

Thứ 3.24

Thứ 4.25

Thứ 5.26

Thứ 6.27

Thứ 7.28

Giò lụa rim cà chua - Canh tép nấu bầu

Trứng đúc thịt - Xương linh bí đỏ

Chả cá rim cà chua - Canh khoai sọ linh xương

Thịt bò xào rau củ hỗn hợp  - Canh cải cúc thịt nạc

Thịt đậu rim cà chua - Xu hào, cà rốt linh xương

Tôm rim thịt cà chua – Canh rau cải thịt nạc    

Cháo xương

Bánh mì sữa tươi

Cháo thịt

Chè đỗ xanh

Bánh mì sữa tươi

Mì xương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Thu

 

                                     NGƯỜI LẬP        

 

 

 

 

                           

                              Trịnh Thị Thúy Nga