Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 10/2018

Thực đơn tháng 10/2018


 PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

 
 

  Số: 02 /TĐ -TrMN

    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Hồng Thái Đông, ngày 28 tháng 10  năm 2018

 

       THỰC ĐƠN THÁNG 10/2018

         Tuần 5: Từ ngày 29/10 – 31/10/2018

 

Thứ ngày

 

Bữa trưa

 

Bữa phụ

Bữa chính     chiều

 

 

Thứ 2

29/10/2018

- Cơm nát (Nhà trẻ)

- Cơm thường (Mẫu giáo)

- Thịt kho tàu

- Canh bí xanh, thịt nạc

Sữa nuti học đường

Cháo xương, bí đỏ

 

Thứ 3

30/10/2018

- Cơm nát (Nhà trẻ)

- Cơm thường (Mẫu giáo)

- Thịt ngan, thịt lợn rim gừng

- Canh bí đỏ linh xương

Sữa nuti học đường

 

Mì xương

Thứ 4

31/10/2018

- Cơm nát (Nhà trẻ)

- Cơm thường (Mẫu giáo)

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh rau cải thịt nạc

Sữa nuti học đường

 

Bún tôm

 

 

                                                                                                                  Hồng Thái Đông, ngày 28 tháng 10 năm 2018

              HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                                                                               NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

                                                                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG