Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 12

Thực đơn tháng 12


PHÒNG GD &ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

 
 

 

 

Số:04/TĐ –TrMN

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                  Hồng Thái Đông, ngày 29 tháng 11 năm 2017

 

THỰC ĐƠN- THÁNG 12 NĂM 2017

 

    Tuần

Thứ ngày

Bữa chính

Bữa phụ

  I

Thứ 6.1

Cơm – Tôm, thịt rim cà chua – Canh rau cải thịt nạc

Cháo xương, nấm hương

 

 

 

  II

Thứ 2.4

Thứ 3.5

Thứ 4.6

Thứ 5.7

Thứ 6.8

Thứ 7.9

Cơm - Chả cá, thịt lợn rim cà chua - Canh bí đỏ linh xương

Cơm - Trứng đúc thịt - Canh củ cải, cà rốt linh xương

Cơm -Tôm thịt rim cà chua - Canh rau cải thịt nạc

Cơm -Thịt đậu rim cà chua – Canh bắp cải, thịt nạc

 Cơm - Thịt  ngan, thịt lợn rim cà chua -  Canh bí đỏ linh xương

Cơm - Trứng đúc thịt – Canh su hào, cà rốt linh xương

Sữa, bánh gạo

Chè đỗ đen

Cháo xương, nấm hương

Bánh gạo, sữa

Mì xương

Cháo thịt nạc

 

   III

Thứ 2.11

Thứ 3.12

Thứ 4.13

Thứ 5.14

Thứ 6.15

Thứ 7.16

Cơm - Thịt ngan, thịt lợn rim cà chua -  canh bí đỏ linh xương

Cơm -Thịt đậu rim cà chua – Canh rau bắp cải thịt nạc

Cơm – Lạc vừng ruốc – Canh khoai sọ linh xương

Cơm - Tôm rim thịt cà chua– canh rau cải thịt nạc

Cơm - Giò lụa rim cà chua - Canh rau bắp cải nấu thịt

Cơm - Thịt kho tầu – canh bí  xanh linh xương

Chè đỗ đen

Bánh gạo, sữa

Mì thịt

Cháo thịt,nấm hương

Sữa, bánh gạo

Cháo xương, bí đỏ

 

 

  IV

Thứ 2.18

Thứ 3.19

Thứ 4.20

Thứ 5.21

Thứ 6.22

Thứ 7.23

Cơm - Giò lụa rim cà chua - Canh rau bắp cải thịt nạc

Cơm - Trứng đúc thịt - Canh su hào, cà rốt linh xương

Cơm - Tôm thịt rim cà chua - Canh rau cải, thịt nạc

Cơm - Thịt ngan, thịt lợn rim cà chua  - Xương linh bí đỏ

Cơm - Thịt đậu rim cà chua – Canh rau bắp cải, thịt nạc

Cơm - Thịt kho tầu - Canh bí xanh thịt nạc

Bún riêu cua

Bánh mì, sữa.

Cháo thịt, nấm hương

Mì xương

Bánh gạo, sữa

Cháo xương, bí đỏ

V

Thứ 2.25

Thứ 3.26

Thứ 4.27

Thứ 5.28

Thứ 6.29

 

Cơm -Trứng đúc thịt – Canh củ cải, cà rốt linh xương

Cơm – Lạc vừng ruốc – Canh khoai sọ linh xương

Cơm -Thịt đậu rim cà chua – Canh rau bắp cải thịt nạc

Cơm - Thịt ngan, thịt lợn rim cà chua -  Canh bí đỏ linh xương

Cơm – Giò lụa rim cà chua - Canh bí xanh thịt nạc

Bánh mì, sữa

Mì thịt

Bánh gạo, sữa

Mì xương.

Cháo xương, bí đỏ

 

                  HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

 

                       Nguyễn Hoài Thu

 

                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                           

                           Trịnh Thị Thúy Nga