Xuất bản thông tin

Thông tin về đội ngũ

Thông tin về đội ngũ


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN: HỒNG THÁI ĐÔNGĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2011 - 2012
STTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHNĂM VÀO NGÀNHCHỨC VỤTRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔNSỐ ĐIỆN THOẠI
1Nguyễn Thị Tẹo19621981Hiệu trưởngCao đẳng 0936 212 375
2Phạm Thị Nguyệt19671986P.Hiệu trưởngĐại học 0936 519 911
3Đỗ Thị Hai19751992P. Hiệu trưởngĐại học 0904  645 674
4Lê Thị Hạnh19731995P. Hiệu trưởngĐại học 01 652 313 611
5Nguyễn Thị Nhung19832006Kế toánTrung cấp 01236494333
6Nguyễn Thị Thảo19842011Hành chínhCao đẳng 01699302130
7Nguyễn Thị Doan19862009Giáo viênTrung cấp 01666883476
8Nguyễn Thị Hằng B19872011Giáo viênTrung cấp01672997116
9Nguyễn Thị Huân19822004Giáo viênĐại học01685448025
10Nguyễn Thị Niên19731990Giáo viênĐại học01686464926
11Nguyễn Thị Mai Phương19872009Giáo viênTrung cấp0987984699
12Nguyễn Thị Liên19902011Giáo viênTrung cấp01664458168
13Nguyễn Thị Hằng A19822005Giáo viênĐại học01674223458
14Vũ Thị Khánh19852008Giáo viênTrung cấp0936731091
15Đỗ Thị Chinh19862011Giáo viênCao đẳng 0936641238
16Nguyễn Thị Liễu19641979Giáo viênTrung cấp0988755218
17Trần Thị Hồng19912011Giáo viênTrung cấp01647231046
18Trần Thị Nghĩa19812008Giáo viênTrung cấp0936556409
19Nguyễn Thị Kim Dung19862007Giáo viênCao đẳng 01222272348
20Phạm Thị Thuỷ19832009Giáo viênTrung cấp0976963869
21Nguyễn Thị Thơm19571979Cô nuôiTrung cấp01639912562
22Phan Thị Hà19872010Cô nuôiTrung cấp0976282390
23Lê Thị Lương19852010Cô nuôiTrung cấp09798202885
24Lưu Thị Luyên19862008Hành chínhTrung cấp0936401309
25Ngưyễn Thị Hà19761996Giáo viênTrung cấp01679098757
26Vũ Thị Anh19832006Giáo viênCao đẳng 01698921087
27Lê Thị Thuỳ Chi19892010Giáo viênTrung cấp01699770963
28Nguyễn Thanh Loan19872010Giáo viênCao đẳng 01694785485
29Phạm Thị Hải Yến19902011Giáo viênTrung cấp01686640985
30Nguyễn Thị Thu Hà19832003Giáo viênĐại học0902171441
31Đào Thị Thanh19842006Giáo viênTrung cấp01694183759
32Nguyễn Thị Nhàn19882011Giáo viênTrung cấp01685957821
33Đỗ Thị Thu Hằng19892011Giáo viênTrung cấp01697815910
34Lê Thị Mận19641980Cô nuôiTrung cấp0333679421
35Nguyễn Thị Nga19902010Cô nuôiTrung cấp01682557097
36Hoàng Thị Giàng19852002Giáo viênĐại học01696741816
37Phạm Thị Minh19792009Giáo viênTrung cấp0987662760
38Phạm Thị Tuyến19852011Giáo viênTrung cấp01652317868
39Hoàng Thị Len19691991Cô nuôiTrung cấp01674893020
40Nguyễn Thị Huyên19822010Giáo viênCao đẳng 01204188380
       
    HIỆU TRƯỞNG
       
       
       
    Nguyễn Thị Tẹo