Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI ĐÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
THỜI KHÓA BIỂU
  Tuần: .....Từ ngày: .../ ..../201...  đến: ..../ .../201...
      
ThứKhối nhà trẻMẫu giáo béMẫu giáo nhỡMẫu giáo lớn
2SángPhát triển vận độngPhát triển vận độngPhát triển vận độngPhát triển vận động
ChiềuHoạt động tự chọn - Vệ sinh - Nêu gương  - Trả trẻÔn hoạt động buổi sáng - Văn nghệ- Vệ sinh - Nêu gương  - Trả trẻÔn hoạt động buổi sáng - Văn nghệ- Vệ sinh - Nêu gương  - Trả trẻÔn hoạt động buổi sáng - Văn nghệ- Vệ sinh - Nêu gương  - Trả trẻ
3SángPhát triển ngôn ngữPhát triển ngôn ngữPhát triển ngôn ngữPhát triển ngôn ngữ
ChiềuHoạt động tự chọn - Vệ sinh - Nêu gương  - Trả trẻÔn hoạt động buổi sáng - Văn nghệ- Vệ sinh - Nêu gương  - Trả trẻÔn hoạt động buổi sáng - Văn nghệ- Vệ sinh - Nêu gương  - Trả trẻÔn hoạt động buổi sáng - Văn nghệ- Vệ sinh - Nêu gương  - Trả trẻ
4SángPhát triển nhận thứcPhát triển nhận thứcPhát triển nhận thức - thẩm mĩPhát triển nhận thức - thẩm mĩ
ChiềuHoạt động tự chọn - Vệ sinh - Nêu gương  - Trả trẻÔn hoạt động buổi sáng - Văn nghệ- Vệ sinh - Nêu gương  - Trả trẻHoạt động âm nhạc - Vệ sinh - Nêu gương  - Trả trẻHoạt động âm nhạc - Vệ sinh - Nêu gương  - Trả trẻ
5SángPhát triển ngôn ngữPhát triển thẩm mĩPhát triển thẩm mĩPhát triển thẩm mĩ
ChiềuHoạt động tự chọn - Vệ sinh - Nêu gương  - Trả trẻÔn hoạt động buổi sáng - Văn nghệ- Vệ sinh - Nêu gương  - Trả trẻÔn hoạt động buổi sáng - Văn nghệ- Vệ sinh - Nêu gương  - Trả trẻÔn hoạt động buổi sáng - Văn nghệ- Vệ sinh - Nêu gương  - Trả trẻ
6SángPhát triển tình cảm kỹ năng xã hội và Thẩm mĩPhát triển nhận thứcPhát triển nhận thứcPhát triển nhận thức
ChiềuHoạt động tự chọn - Vệ sinh - Nêu gương  - Trả trẻÔn hoạt động buổi sáng - Văn nghệ- Vệ sinh - Nêu gương  - Trả trẻÔn hoạt động buổi sáng - Văn nghệ- Vệ sinh - Nêu gương  - Trả trẻÔn hoạt động buổi sáng - Văn nghệ- Vệ sinh - Nêu gương  - Trả trẻ

 

 

   
       
 
       
 
 
       
       
       
      Nhà trẻ: Cơm nát
      Nhà trẻ: Cơm nát