Xuất bản thông tin

Ra quân dọn vệ sinh môi trường đảm bảo Sáng-xanh-sạch-đẹp

Ra quân dọn vệ sinh môi trường đảm bảo Sáng-xanh-sạch-đẹp

Thực hiện thông báo số 01/TB-ĐU xã Hồng Thái Đông ngày 19/01/2015, sáng ngày 20/01/2015 Chi đoàn 9 - Trường MN Hồng Thái Đông ra quân dọn vệ sinh môi trường đảm bảo Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.


       Sáng ngày 20/01/2015, Chi đoàn 9 -  Trường MN Hồng Thái Đông tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Ngày hành động vì môi trường" với thông điệp "cùng chung tay bảo vệ môi trường".

       Đoàn viên chi đoàn 9 đã đồng loạt hăng hái ra quân tổng vệ sinh trường học và khu vực xung quanh vườn trường.

       Sau một thời gian lao động tích cực, các Đ/c đoàn viên chi đoàn đã thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, làm cỏ, quét dọn dọc hai bên đường lối vào cổng trường... đảm bảo môi trường "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp".

      

                                                           -Nguyễn Huân-