TT cô áo dai.JPG
TT cô đầm.JPG
mua giai nhi.jpg
múa giải nhât.jpg
mua giai ba.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Công khai tài chính ngày 18/4/2019


Tổng số trẻ trong trường 397

Tổng số trẻ ăn trong ngày 379 x15 000 = 5 685 000đ

Tổng số tiền dư an trong ngày: 0đ

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 25 / 05 / 2019
Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên