Xuất bản thông tin

Đoàn thanh niên trường MN Hồng Thái Đông thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường

Đoàn thanh niên trường MN Hồng Thái Đông thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường


       Chiều nay, ngày 13/3/2015, thực hiện kế hoạch tháng 3 của BCH chi đoàn 9 trường MN Hồng Thái Đông. Đoàn thanh niên phối hợp với đoàn giáo sinh thực tập khóa 26 trường Đại học Hạ Long đã tổ chức cho đoàn viên trong chi đoàn lao động dọn vệ trường lớp, vệ sinh xung quanh vườn trường....            

       Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên. Tạo môi trường trong sạch lập thành tích chung chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/2015)

      Sau đây là một số hình ảnh:

                                    - Nguyễn Thị Huân -