Xuất bản thông tin

Đánh giá chất lượng viên chức 2017

Đánh giá chất lượng viên chức 2017

Trường mầm non Hồng Thái Đông tổ chức họp đánh giá cán bộ viên chức năm 2017 để nâng cao chất lượng trong công tác quản lý và dạy học.

            Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018. Sáng ngày 02/12/2017 trường mầm non Hồng Thái Đông tỏ chức buổi họp bình xét thi đua tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12.  Đồng thời tổ chức đánh giá công chức, viên chức năm 2017". Trước tập thể  nhà trường đ/c Hiệu trưởng đã đánh giá cao những ưu điểm trong năm học 2016-2017 và kỳ đầu của năm học 2017-2018 nhằm nhìn lại những kết quả đã đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong kỳ học tới để đạt kết quả cao hơn. Đ/c đã nêu những tiêu chí đánh giá chất lượng viên chức như kết quả thực hiện nhiệm vụ và những quy chuẩn về đạo đức chính trị, tinh thần, ý thức trách nhiệm trong công việc, ứng sử giao tiếp với đồng nghiêp, với phụ huynh…

        Tập thể Sư phạm nhà trường đánh giá cao những kết quả đã đạt được và thẳng thắn phê bình những tồn tại, hạn chế của cá nhân từng đồng chí cần khắc phục để có kết quả cao hơn.

                                                          Một số hình ảnh ghi lại trong kỳ học 

CTV: CNTT