Xuất bản thông tin

Đại họi công đoàn cơ sở mầm non Hồng Thái Đông

Đại họi công đoàn cơ sở mầm non Hồng Thái Đông

Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Liên đoàn Lao động thị xã Đông Triều, sáng ngày 31/8/2017, Công đoàn cơ sở mầm non Hồng Thái Đông đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.