Xuất bản thông tin

Bồi dưỡng chuyên môn hè 2018

Bồi dưỡng chuyên môn hè 2018

Hoàn thanh đợt học bồi dưỡng thường xuyên cho CBGV,NV cụm 5, chuẩn bị tốt cho năm học 2018-2019

             Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho CBGV,NV là quá trình tác động tới tập thể, cá nhân CBGV,NV tạo cơ hội cho người giáo viên tham gia vào các hoạt động dạy học, học tập trong và ngoài nhà trường để CBGV, NV được bổ sung kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ,bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm nhằm nâng cao phẩm chất năng lực Sư phạm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. 

            Phòng Giáo duch&Đào tạo thị xã Đông Triều đã tổ chức thành công cho đợt tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể CBGV, NV trong cấp học MN, cũng là bước đầu trang bị kiến thức cho CBGV,NV bước vào năm học 2018-2019 đạt kết quả tốt đẹp

            Một số hình ảnh tại buổi tập huấn hè 2018:.

Đ/c Lê Thu Hà- Chuyên viên phòng giáo dục bồi dưỡng cho CBGV.NV cấp MN

Tập thể CBGV,NV tích cực tham gia tương tác, trao đổi, chia sẻ  kinh nghiệm trong giảng dạy.

CTV: CNTT