TT cô áo dai.JPG
TT cô đầm.JPG
mua giai nhi.jpg
múa giải nhât.jpg
mua giai ba.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Công khai tài chính, ngày 11/02/2019


Tổng số trẻ 385.

Tổng số trẻ ăn trong ngày 289 x 15.000đ = 4.335.000đ

Tổng số tiền chi hết trong ngày: 4.335.000đ

Tiền thừa: 0

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ năm, ngày 21 / 02 / 2019
7 giờ 00

Đến 17h: BGH trực và làm việc tại trường.

Tài nguyên