Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Tin tức

Tổng kết năm học 2017-2018 

Tổng kết năm học 2017-2018 và vui liên hoan quốc tế thiếu nhi 1/6"

Bé ở trường

Thực đơn tháng 4 

Bài giảng, giáo án điện tử
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ năm, ngày 21 / 06 / 2018
Thông báo

Tài chính công khai ngày 24/5/2018

Tổng số học sinh 387
Số trẻ báo ăn: 387x 12000 = 4 644 000 VND
Số tiền chi trong ngày: 4644 000 VND.


Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên